За нас
 
VGM ЕООД е търговска фирма, основана през 2005 г. и развиваща дейността си в тясно сътрудничество с Алпремонтстрой ООД, известна в сферата на строителството и ремонтно – довършителните услуги по метода на въжения достъп. Понастоящем VGM осъществява внос и дистрибуция основно в две направления:
 
Средства за височинна защита, aлпийски въжета и инвентар
 
Предлага обновена гама от предпазни средства и защитно оборудване за работа на високи и труднодостъпни места. Предлаганите средства имат необходимите сертификати и при правилна експлоатация осигуряват надеждна защита от падания и трудови злополуки. Оборудването и аксесоарите дават възможност за сигурно изкачване и спускане, както и за по-дълго и безопасно позициониране на ползуващия ги. Предимство на предлаганите средства е и универсалното им предназначение както за строителни нужди, така и за екстремни спортове. Изделията са произведени в съответствие с най-новите европейски стандарти и покриват изискванията на международните алпийски организации.
 
Въжета за строителни, промишлени и битови нужди
 
Предлаганите въжета и въжени изделия са включени в производствения асортимент на водещи местни и чуждестранни производители. Търговската гама включва въжета от полиамидна коприна ( ПАК ), памук, полиестер ( ПЕ ), юта, канапи, кордело, богат избор на размери, бърза доставка, изпълнение на индивидуални поръчки, гъвкав подход спрямо конкретните нужди на нашите клиенти. На всеки работещ с нас контрагент осигуряваме и допълнителни приспособления за въжетата с цел удобство и бързина при продажбата им.