Тиймбилдинг

Проверете уменията и мотивацията на хората от вашия екип!

Нашите тийм билдинг програми са насочени към повишаване на капацитета на хората, работещи във вашата организация. Те са съчетание от отделните тиймбилдинг формати и са проектирани за хора без предварителна физическа подготовка и без ограничения във възрастта или пола. Нашият екип може да проектира ползотворен "тимбилдинг" във всяка точка на страната ни, както и зад граница. Най-качествени програми се получават, когато играта се провежда в район, даващ възможност за генериране на различни упражнения с приключенски характер. Реализацията на програма може да се осъществи и в близост до местоположението на вашата фирма.

Нашите програми се осъществяват навсякъде и през всеки сезон.