Туристически програми

София - гр. Асеновград – Бачковски манастир – природна забележителност „Чудните мостове”

- гр. Чепеларе – с. Смилян – гр. Смолян – с. Широка лъка – с. Триград – гр. Девин – гр. Кричим

– гр. София. Общо около 650 км.

ПРОГРАМА:

1-ви ден

- Асеновата крепост;

- Бачковския манастир;

- п.з. Чудните мостове – организация и провеждане на спускане по 240 м алпийски тролей;

- с. Смилян – настаняване в частна къща за две нощувки, почивка и вечеря;

2- ри и 3- ти ден – околностите на с. Смилян

- Изкачване на маршрут VIA FERRATA, с преминаване през малка проходна пещера;

- Слизане по обезопасена пътека и спускане по 130м алпийски тролей над вода;

- Разглеждане на необлагородена водна пещера Голубица.

- Разходка и разглеждане на облагородената пещера Ухловица;

- Разходка до останки от средновековна крепост в близост до с. Кошница, изкачване до скален мост и направа на алпийски пандюл (махало) – ако има време и... сили;

- Разходка до с. Арда и разглеждане на Агушевите конаци;

- Преход с коне до изворите на р. Арда;

- Някъде между активностите - обяд, кафе и почивка;

- Връщане в с. Смилян, вечеря и почивка;

- Каньонинг в „каньонът на водопадите” над гр. Смолян, разходка, Невястата

– Виа Феррата + тролей.

4- ти ден – околностите на с. Триград

-Закуска и ранно тръгване към с. Триград през гр. Смолян, изглед към с. Стойките, с. Широка лъка;

- Пристигане при пещера Дяволското гърло и разглеждането й + Ягодихнска пещера

- Преход до Харамийска пещера (необлагородена) – алпийско катерене до входа, разглеждане и алпийски рапел към задния вход на пещерата;

- Преход към Дяволското гърло, като по пътя може да изкатерим малка VIA FERRA и да се спуснем по още един алпийски тролей;

- Преход с джип до Орлово око;

- Отпътуване, късно към София с вечеря по пътя;

I. Вариант с две нощувки, като 3-ти и 4-ти ден са заменяеми – по желание:

Цена на човек, за провеждане на мероприятието

и включени всички активности, нощувки и входни такси за

изброените забележителности - 197.00 лв.

II. Вариант с три нощувки:

Цена на човек, за провеждане на мероприятието

и включени всички активности, нощувки и входни такси за

изброените забележителности - 250.00 лв.

Минимален брой участници за провеждане на мероприятието – 5 човека,

максимален – 10. Има възможност и за повече, но е необходим срок за реакция;

Активностите са с продължителност, според възможностите и желанието на участниците;

Мероприятието е за забавление и активностите нямат задължителен характер;

Теренът за активностите е съобразен с възможностите на участниците и изискванията за безопасност;

По време на мероприятието, някои активности е възможно да отпаднат, да бъдат заменени или добавени други;

Последователността на изброените активности не е задължителна. Тя е по усмотрение на инструкторите;

Участниците трябва да са с удобни за спорт дрехи и обувки;

Цените включват : транспортни разходи, нощувки на групата, хонорари, помощни материали, инвентар и всички активности;

Цените не включват : разходи за храна и лични разходи.

Готови сме да съдействаме при реализиране на идеи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Предложението е отворено за въпроси и консултации, възникнали в процеса на договаряне.